Dumnezeul păcii să vă sfințească El Însuși pe deplin și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos.

1 Tesaloniceni 5:23

Noutati

Ce înseamnă pentru tine Vinerea Mare?

De ce sărbătoresc creștinii Vinerea Mare? Ce s-a întâmplat în istorie de are o însemnătate așa de mare pentru noi această zi? Ce înseamnă pentru mine, pentru tine Săptămâna Mare? Nu este o zi ca oricare alta? NU! .

Citeste

JOI – Biruitori în vremuri de atacuri demonice – Săptămâna de rugăciune 2023

Apostolul Petru ne spune că avem un potrivnic care „dă tîrcoale ca un leu care răcneşte, şi caută pe cine să înghită” (1 Petru 5:8). Cel rău dă târcoale copiilor, tinerilor, oamenilor maturi, bătrânilor, credincioşilor din bancă sau lucrătorilor cunoscuţi. Atacurile lui sunt îndreptate împotriva celor credincioşi, a familiilor lor, a bisericii sau a popoarelor, şi pot îmbrăca forme diferite

Citeste

MIERCURI – Biruitori în vremuri de ispite puternice în societate şi la locul de muncă – Săptămâna de rugăciune 2023

Prigoana şi seducţia sunt două dintre metodele folosite de diavolul pentru a distruge caracterul, credinţa şi mărturia copiilor lui Dumnezeu. Prigoana utilizează frica, iar seducţia foloseşte atracţia. De multe ori, seducţia este o armă mai periculoasă în mâna celui rău, decât prigoana. În vremea prigoanei lumea este ostilă şi duşmanul este vizibil pe faţă. În vremea seducţiei lumea este prietenoasă şi duşmanul este ascuns în spatele unor lucruri, împrejurări şi experienţe plăcute firii pământeşti.

Citeste

MARŢI – Biruitori în vremuri de prigoană – Săptămâna de rugăciune 2023

Aceste texte din Faptele Apostolilor descriu două episoade din multele valuri de prigoane care s-au abătut asupra Bisericii lui Hristos de-a lungul secolelor. Ura lumii faţă de cei care cred, se închină şi slujesc Domnului Isus Hristos are rădăcini adânci şi îmbracă forme diferite. Psalmul 2 descrie o conspiraţie universală izvorâtă din ura faţă de Mesia – Unsul Domnului: „Pentruce se întărîtă* nemulţumirile, şi pentruce cugetă popoarele lucruri deşerte? Împăraţii pămîntului se răscoală, şi domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său” (Psalmul 2:1-2).

Citeste

LUNI – Biruitori în vremuri de presiuni ideologice şi prigoane – Săptămâna de rugăciune 2023

La fel ca toţi tiranii şi dictatorii, împăratul Nebucadneţar a făcut un plan de a controla credinţa şi comportamentul oamenilor din împărăţia lui. Ideologiile totalitare sunt însoţite de măsuri represive dure. În centrul acestui plan este cultul personalităţii lui Nebucadneţar: el a făcut un chip de aur, i-a adunat în valea Dura pe toţi oamenii cu poziţii de conducere şi a decretat: „Iată ce vi se porunceşte, popoare*, neamuri, oameni de toate limbile! … să vă aruncaţi cu faţa la pămînt, şi să vă închinaţi chipului de aur” (Daniel 3:4-5).

Citeste

DUMINICĂ – Biruitori în vremea atacurilor spirituale şi morale în familie – Săptămâna de rugăciune 2023

Elcana a fost un levit dintre fii lui Chehat (1 Cronici 6:33-35), care erau aleşi şi rânduiţi pentru a conduce cântările la Casa Domnului (1 Cronici 6:31-32). El s-a stabilit în muntele lui Efraim şi a întemeiat o familie nebiblică şi disfuncţională. Elcana nu a fost mulţumit cu familia monogamă întemeiată de Dumnezeu (legământul de căsătorie între un singur bărbat şi o singură femeie), ci a ales modelul poligamiei promovat de popoarele păgâne.

Citeste

Nimeni nu mă vrea! Oare?

E greu să te știi neacceptat și refuzat într-un loc. Atunci când respingerea se face diplomat, subtil, parcă nu este așa de greu de îndurat, dar când ți se pleznește frontal peste obraz, parcă durerea este accentuată….

Citeste

Misiune

Pro Africa

Proverbe 19:17 „Cine are mila de sarac, imprumuta pe Domnul, si El ii va rasplati binefacerea!”

De 5 ani de zile proiectul s-a dezvoltat si peste 500 de copii sunt ajutati prin intermediul Fundatiei Umanitare ITM din Oradea. 

Zilnic, copiii beneficeaza de : hrana, scolarizare, imbracaminte, incaltaminte, cazare, etc.

Proiectul National ProUcraina

În cadrul Fundației creștine „Elpis” din Dej,  s-a înființat în luna februarie 2015 un proiect național de susținere a refugiaților de război din Ucraina.

Suntem un grup de voluntari, credincioși evanghelici, pastori, misionari și membri implicați în bisericile din România, și ne-am propus să provocăm comunitățile în vederea susținerii refugiaților de război din Ucraina.