JOI – Biruitori în vremuri de atacuri demonice – Săptămâna de rugăciune 2023

Apostolul Petru ne spune că avem un potrivnic care „dă tîrcoale ca un leu care răcneşte, şi caută pe cine să înghită” (1 Petru 5:8). Cel rău dă târcoale copiilor, tinerilor, oamenilor maturi, bătrânilor, credincioşilor din bancă sau lucrătorilor cunoscuţi. Atacurile lui sunt îndreptate împotriva celor credincioşi, a familiilor lor, a bisericii sau a popoarelor, şi pot îmbrăca forme diferite