MIERCURI – Ei stăruiau în rugăciune… și Domnul adăuga la numărul lor

Există două modalități principale de comunicare spirituală a omului credincios cu Dumnezeu. Prima, este prin Cuvântul Scripturii când Dumnezeu vorbește, iar omul ascultă și împlinește. A doua este prin rugăciune, atunci când omul finit vorbește cu Dumnezeul infinit. În rugăciune, omul credincios își îndreaptă întreaga ființă spre cer în adorare pentru a-I aduce lui Dumnezeu laudă, mulțumire, cereri și mijlocire. Rugăciunea este modalitatea prin care omul își recunoaște dependența totală de Dumnezeu în toate lucrurile. Cu toate că rugăciunea poate fi adresată fiecărei Persoane a Sfintei Treimi în parte, în lumina învățăturii apostolice, de cele mai multe ori ea este adresată Tatălui, în Numele Fiului, în puterea și călăuzirea Duhului Sfânt.

MIERCURI – Biruitori în vremuri de ispite puternice în societate şi la locul de muncă – Săptămâna de rugăciune 2023

Prigoana şi seducţia sunt două dintre metodele folosite de diavolul pentru a distruge caracterul, credinţa şi mărturia copiilor lui Dumnezeu. Prigoana utilizează frica, iar seducţia foloseşte atracţia. De multe ori, seducţia este o armă mai periculoasă în mâna celui rău, decât prigoana. În vremea prigoanei lumea este ostilă şi duşmanul este vizibil pe faţă. În vremea seducţiei lumea este prietenoasă şi duşmanul este ascuns în spatele unor lucruri, împrejurări şi experienţe plăcute firii pământeşti.