JOI – Biruitori în vremuri de atacuri demonice – Săptămâna de rugăciune 2023

Apostolul Petru ne spune că avem un potrivnic care „dă tîrcoale ca un leu care răcneşte, şi caută pe cine să înghită” (1 Petru 5:8). Cel rău dă târcoale copiilor, tinerilor, oamenilor maturi, bătrânilor, credincioşilor din bancă sau lucrătorilor cunoscuţi. Atacurile lui sunt îndreptate împotriva celor credincioşi, a familiilor lor, a bisericii sau a popoarelor, şi pot îmbrăca forme diferite

MIERCURI – Biruitori în vremuri de ispite puternice în societate şi la locul de muncă – Săptămâna de rugăciune 2023

Prigoana şi seducţia sunt două dintre metodele folosite de diavolul pentru a distruge caracterul, credinţa şi mărturia copiilor lui Dumnezeu. Prigoana utilizează frica, iar seducţia foloseşte atracţia. De multe ori, seducţia este o armă mai periculoasă în mâna celui rău, decât prigoana. În vremea prigoanei lumea este ostilă şi duşmanul este vizibil pe faţă. În vremea seducţiei lumea este prietenoasă şi duşmanul este ascuns în spatele unor lucruri, împrejurări şi experienţe plăcute firii pământeşti.

LUNI – Biruitori în vremuri de presiuni ideologice şi prigoane – Săptămâna de rugăciune 2023

La fel ca toţi tiranii şi dictatorii, împăratul Nebucadneţar a făcut un plan de a controla credinţa şi comportamentul oamenilor din împărăţia lui. Ideologiile totalitare sunt însoţite de măsuri represive dure. În centrul acestui plan este cultul personalităţii lui Nebucadneţar: el a făcut un chip de aur, i-a adunat în valea Dura pe toţi oamenii cu poziţii de conducere şi a decretat: „Iată ce vi se porunceşte, popoare*, neamuri, oameni de toate limbile! … să vă aruncaţi cu faţa la pămînt, şi să vă închinaţi chipului de aur” (Daniel 3:4-5).